Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015

εργαστήρι αφηγηματικής δράσης

      Απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τον λόγο (εκπαιδευτικούς κλπ) ,καθώς τους δίνει εργαλεία που καθιστούν το αντικείμενο του λόγου τους περισσότερο προσιτό κι ενδιαφέρον για τους ακροατές.
      Επίσης, απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να μιλήσουν για τις ιστορίες που κουβαλάνε να τις δομήσουν ως παραμύθι και να τις μοιραστούν.
Είναι μία δράση Επικοινωνίας, Μάθησης και Ψυχαγωγίας ταυτόχρονα
Ερωτήσεις και κράτηση θέσης στο 6945 992509