Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Μαθήματα υποκριτικής 5

Ἐστὶν οὖν τραγωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας,
μέγεθος ἐχούσης,
ἡδυσμένῳ λόγῳ,
χωρὶς ἑκάστῳ τῶν εἰδὼν ἐν τοῖς μορίοις,
δρώντων καὶ οὐ δι’ ἀπαγγελίας,
δι’ ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν

Τα μέρη της τραγωδίας είναι ο μύθος, το ήθος, η διάνοια, η λέξις, το μέλος και η όψις
μέγιστον είναι η των πραγμάτων σύστασις
Η τέχνη του ποιητή τελειώνει εκεί που αρχίζει η τέχνη του υποκριτή
Αριστοτέλης Περί Ποιητικής

Απογοητευτική η μετάφραση σχεδόν στο σύνολο των μεταφραστών σε σημείο που να πρωτοστατούν σε παγκόσμιο επίπεδο μεθοδολογίες υποκριτικής που πιστεύουν πως ανακάλυψαν την Αμερική.
θα ήταν πιο χρήσιμο να διδάσκονται και να μελετώνται οι παραπάνω ορισμοί παρά να
αναλώνονται οι απανταχού ηθοποιοί σε "προϊόντα" μεθόδων προερχόμενα από γλώσσες που δεν κατέχουν την ετυμολογία.